O nás

Počas existencie skupiny obohatili naše rady mnohí ľudia, ktorých spoločným menovateľom bol nielen záujem o históriu a historický šerm, ale najmä nadšenie, radosť z vystupovania a chuť zanechať po sebe stopu v duši každého diváka.

Všetkým bývalým členom ďakujeme za ich prínos.

Naše vystúpenia nie sú len komerčného charakteru, ako by sa v dnešných časoch mohlo zdať. Mnohokrát je našou jedinou odplatou dobrý pocit a to, že vidíme radosť a šťastie v detských očiach. Pravidelne vystupujeme bez nároku na honorár pre postihnuté deti, detské domovy, pre mesto resp. mestské organizácie atď.

Ak máte záujem vstúpiť medzi nás, nie je nič jednoduchšie.

Podmienky:

Copyright Wagus webdesigner Sjuzn, zuzanast21@gmail.com